Verlenging beslistermijn: nabij Schaardijk 13 kadastraal bekend als sectie B nummer 1511

Status: Beschikking
Startdatum: 07-05-2019
Einddatum: 18-06-2019
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het plaatsen van een tijdelijke Romneyloods tot eind 2021 ten behoeven van de waterzuiveringsinstallatie voor het EMK-terrein.

Locatie: nabij Schaardijk 13 kadastraal bekend als sectie B nummer 1511

De beslistermijn wordt verlengd in verband met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 14 juni 2019.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.