Verlenging beslistermijn: het energetisch verbeteren van 59 woningen

Status: Beschikking
Startdatum: 07-08-2018
Einddatum: 18-09-2018
Locatie: 2922 HE 10

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

  • Voor:   het energetisch verbeteren van 59 woningen
    Locatie :  Buys Ballotsingel 10 t/m 44 en Boerhavelaan 1 t/m 49 oneven.

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 24 september 2018.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.