Verlenging beslistermijn: Populierenlaan 207

Status: Beschikking
Startdatum: 07-08-2018
Einddatum: 18-09-2018
Locatie: 2925 CS 207

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

  • Voor:   het wijzigen van de garagepui bij de woning
    Locatie :  Populierenlaan 207

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 12 oktober 2018.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.