Verlenging beslistermijn: Nieuwe Tiendweg 17

Status: Beschikking
Startdatum: 07-08-2018
Einddatum: 18-09-2018
Locatie: 2922 EN 17

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

  • Voor:   het verbouwen van het kerkgebouw
    Locatie : Nieuwe Tiendweg 17

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 26 september 2018.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.