Verlenging beslistermijn: Kortlandstraat 51

Status: Beschikking
Startdatum: 12-12-2018
Locatie: 2922 XD 51

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: aanbouw vervangen door nieuwe aanbouw aan de achterzijde
Locatie: Kortlandstraat 51

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 23 januari 2019.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.