Verlenging beslistermijn: Hobbemalaan 29

Status: Beschikking
Startdatum: 07-08-2018
Einddatum: 18-09-2018
Locatie: 2923 XD 29

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

  • Voor:   het realiseren van een uitbouw van 2 meter aan de straatzijde en een uitbouw van 1 meter aan  de andere zijde
    Locatie :  Hobbemalaan 29

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 3 oktober 2018.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.