Verlenging beslistermijn: Griendstraat 11: het renoveren van de gevel van het gebouw

Status: Beschikking
Startdatum: 22-10-2019
Einddatum: 03-12-2019
Locatie: 2921 LA 11

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.

Voor: het renoveren van de gevel van het gebouw
Locatie: Griendstraat 11

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 30 november 2019.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.