Verlenging beslistermijn: Boveneindselaan 31

Status: Beschikking
Startdatum: 19-02-2019
Einddatum: 28-03-2019
Locatie: 2924 BA 31

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor                :het wijzigen van de voorgevel

Locatie            :Boveneindselaan 31

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 28 maart 2019.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.