Verlenging beslistermijn: Akkerwinde 16

Status: Beschikking
Startdatum: 07-08-2018
Einddatum: 18-09-2018
Locatie: 2923 GB 16

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

  • Voor:   het plaatsen van een nieuwe dakkapel aan de voorzijde van de woning
    Locatie :  Akkerwinde 16

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 3 oktober 2018.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.