Verleende omgevingsvergunning: nabij Lekdijk 45

Status: Aanvraag
Startdatum: 11-03-2015
Einddatum: 22-04-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • nabij¬†Lekdijk 45: het gedeeltelijk vernieuwen en verhogen van damwanden (datum besluit: 3 maart 2015, datum verzonden: 3 maart 2015).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.