Verleende omgevingsvergunning: Waalsingel 54 en 56

Status: Beschikking
Startdatum: 23-03-2016
Einddatum: 04-05-2016
Locatie: 2921 AX 54

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Waalsingel 54 en 56: het plaatsen van een dakopbouw op de achteraanbouw (datum besluit: 14 maart 2016, datum verzonden: 17 maart 2016).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.