Verleende omgevingsvergunning: Una-Corda 22

Status: Beschikking
Startdatum: 27-05-2015
Einddatum: 08-07-2015
Locatie: 2925 BX

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Una-Corda 22: het plaatsen van een schuur in de achtertuin (datum besluit: 18 mei 2015, datum verzonden: 20 mei 2015).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.