Verleende omgevingsvergunning: Tuinstraat 3

Status: Beschikking
Startdatum: 17-12-2014
Einddatum: 28-01-2015
Locatie: 2921 XH 3

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

- Tuinstraat 3: het realiseren van een uitrit (datum besluit: 2 december 2014, datum verzonden: 4 december 2014).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.