Verleende omgevingsvergunning: Raadhuisplein 2

Status: Aanvraag
Startdatum: 10-12-2014
Einddatum: 21-01-2015
Locatie: 2922 AD 2

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Raadhuisplein 2: het realiseren van een nieuwe entree-inrichting van de buitenruimte ten 
    behoeve van het nieuwe raadhuis (datum besluit: 28 november 2014, datum verzonden: 2 
    december 2014);