Verkeersmaatregel: Parkeerverbodszone Populierenlaan

Status: Algemeen
Startdatum: 29-07-2015
Einddatum: 09-09-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel hebben besloten om een parkeerverbodszone in te stellen op de Populierenlaan tussen de aansluiting van de Vijverlaan ter hoogte van huisnummer 152 en De Wingerd huisnummer 90a, door plaatsing van verkeersbord E01zb, begin en einde zoneborden.

De Populierenlaan is met de vaststelling van de Verkeer- en Vervoersvisie  gewijzigd van een erftoegangsweg met een bijbehorend snelheidsregime van 30 km/h in een wijkontsluitingsweg met een bijbehorend snelheidsregime van 30 km/h.

Parkeren alleen toegestaan in parkeervakken

De inrichting is gewijzigd om aan de inrichtingskenmerken van een wijkontsluitingsweg te voldoen. De Populierenlaan is door middel van een verkeersbesluit aangewezen als 30 km zone, maar er bestond onduidelijkheid bij weggebruikers over waar er geparkeerd mag worden. Daarom zijn op het weggedeelte Populierenlaan tussen de huisnummers 90a en 152 door middel van markering parkeervakken  aangebracht, in combinatie met een parkeerverbodszone. Dat betekent dat parkeren alleen is toegestaan in de parkeervakken.
De in het besluit genoemde maatregelen leiden tot het waarborgen van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg, zoals genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

Tegen dit besluit kunt u binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2020 AE Krimpen aan den IJssel.