Verkeersbesluit verbod stil te staan op Elckerlyc

Status: Algemeen
Startdatum: 18-02-2015
Einddatum: 01-04-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel hebben besloten om een verbod tot stil te staan in te stellen op de Elckerlyc, vanaf de twee inritten aan de Koekoekstraat tot de inrit aan de Nachtegaalstraat middels plaatsing van borden E2 (verbod stil te staan).
Tegen dit besluit kunt u binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.