Verkeersbesluit: tijdelijk parkeerverbod Van Oldenbarneveltweg

Status: Beschikking
Startdatum: 26-10-2016
Einddatum: 07-12-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel hebben besloten om een tijdelijk parkeerverbod in te stellen op de Van Oldenbarneveltweg tussen de Van Polanenweg en de Van Utrechtweg vooruitlopend én voor de duur van de reconstructie Stormpolder Oost.

Tegen dit besluit kunt u binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2020 AE Krimpen aan den IJssel.