Verkeersbesluit parkeerverbodzone IJsseldijk

Status: Algemeen
Startdatum: 13-01-2016
Einddatum: 24-02-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel hebben besloten om op het weggedeelte IJsseldijk tussen de huisnummers 370 en 325 ( Kortlandstraat en IJsseldijk 325), het stopverbod te vervangen door een parkeerverbodszone.

Tegen dit besluit kunt u binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2020 AE Krimpen aan den IJssel.