Verkeersbesluit geslotenverklaring vrachtverkeer

Status: Algemeen
Startdatum: 13-07-2016
Einddatum: 24-08-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel hebben besloten om een gesloten verklaring voor vrachtwagens in te stellen voor de kruising Korf (in de richting van de) Marathon, door plaatsing van borden C7 van het RVV 1990.
Tegen dit besluit kunt u binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2020 AE Krimpen aan den IJssel.