Verkeersbesluit blauwe zone Raadhuisplein

Status: Algemeen
Startdatum: 03-01-2017
Einddatum: 14-02-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel heeft besloten om een parkeerschijfzone in te stellen voor een proefperiode van één jaar, waarbij wordt toegestaan om maximaal 2 uur te parkeren, van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur op de parkeerplaats van het Raadhuisplein conform de bijgevoegde tekening.
Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besluit genomen ter vermindering van de parkeerdruk op het Raadhuisplein.

Tegen dit besluit kunt u binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2020 AE Krimpen aan den IJssel.