Vergunning verleend voor multifunctioneel sportkunstgrasveld

Status: Beschikking
Startdatum: 28-09-2016
Einddatum: 09-11-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:
- Zwaneneiland Zuidwestzijde, ter plaatse van het bestaande gras-/voetbalveldje: welke gelegen is tussen Akkerwinde en Ouverturelaan, ten noordoosten van Lansingh-Zuid sectie C perceelnummer 7463 en 7160 (deels): het realiseren van een multifunctioneel sportkunstgrasveld omgeven door geluid gedempte hekwerken (datum besluit: 19 september 2016, datum verzonden: 22 september 2016).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.