Vergunning verleend aan Lansing 39

Status: Beschikking
Startdatum: 06-07-2016
Einddatum: 17-08-2016
Locatie: 2923 BC 39

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • - Lansing 39: het (gedeeltelijk) vernieuwen en vergroten van de woning (plaatsen 2e bouwlaag, vernieuwen gevels, nieuwe aanbouw) (datum
      besluit: 30 juni 2016, datum verzonden: 4 juli 2016).