Vergunning verleend aan Dokter W.M. Blomsingel 4a

Status: Beschikking
Startdatum: 29-06-2016
Einddatum: 10-08-2016
Locatie: 2922 CC 4a

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • - Dokter W.M. Blomsingel 4a: het realiseren van een uitbreiding aan de zijkant van de woning (datum besluit: 23 juni 2016, datum verzonden: 23 juni 2016).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.