Vergunning verleend aan Burg. Aalberslaan 96

Status: Beschikking
Startdatum: 22-06-2016
Einddatum: 03-08-2016
Locatie: 2922 BE 96

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • - Burg. Aalberslaan 96: het vervangen van een ondergrondse tankcluster bij het pompstation (Shell) (datum besluit: 14 juni 2016, datum verzonden: 16 juni 2016).