Vergunning verleend Wulpstraat 1

Status: Beschikking
Startdatum: 01-06-2016
Einddatum: 13-07-2016
Locatie: 2922 GS 1

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • - Wulpstraat 1: het realiseren van een hoger zadeldak met dakkapel aan de voorzijde (datum besluit: 24 mei 2016, datum verzonden:
      26 mei 2016).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent
niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter aan de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.