Vergunning verleend Industrieweg 2a

Status: Beschikking
Startdatum: 15-06-2016
Einddatum: 27-07-2016
Locatie: 2921 LB 2A

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • - Industrieweg 2a: het vervangen van twee bovengrondse stikstoftanks door één grotere tank (datum besluit: 25 mei 2016, datum verzonden: 25 mei
      2016).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.