Vergunning verleend De Korf 8a

Status: Beschikking
Startdatum: 01-06-2016
Einddatum: 13-07-2016
Locatie: 2924 AH 8a

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • - De Korf 8a: het gedeeltelijk wijzigen van de gevel voor het pick-up point van de supermarkt (Jumbo) (datum besluit: 24 
      mei 2016, datum verzonden: 26 mei 2016).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent
niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter aan de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.