Vergunning aangevraagd voor Kortlandstraat 51: aanbouw vervangen door nieuwbouw (datum ontvangst 17 oktober 2018)

Status: Aanvraag
Startdatum: 30-10-2018
Einddatum: 11-12-2018
Locatie: 2922 XD 51

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Kortlandstraat 51: aanbouw vervangen door nieuwbouw (datum ontvangst: 17 oktober 2018)