Vergunning aangevraagd voor Hobbemalaan 29: het realiseren van een uitbouw aan de straatzijde: aanbouw vervangen door nieuwbouw (datum ontvangst: 1

Status: Aanvraag
Startdatum: 30-10-2018
Einddatum: 11-12-2018
Locatie: 2923 XD 29

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, heeft ontvangen:

  • Hobbemalaan 29: het realiseren van een uitbouw aan de straatzijde: aanbouw vervangen door nieuwbouw (datum ontvangst: 18 oktober 2018).