Vergunning Lekdijk 45 verleend

Status: Beschikking
Startdatum: 12-10-2016
Einddatum: 23-11-2016
Locatie: 2921 AS 45

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

- Lekdijk 45: de verbouw en vergroting van een bedrijfsgebouw (werkplaats/loods), de bouw van een geluidsmuur en de bouw 
  van meerpalen, drijfsteigers en loopbrug (datum besluit: 3 oktober 2016, datum verzonden: 5 oktober 2016).
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.