Vergadering op 21 en 26 mei

Status: Algemeen
Startdatum: 20-05-2015
Einddatum: 22-05-2015
Locatie: 2922 AD 2

Informatieve commissievergadering

Locatie: raadhuis om 20.00 uur
Op 21 mei vindt de informatieve commissievergadering plaats. Hierin wordt een korte terugblik gegeven op de vergaderingen die bestuurders hebben bezocht van samenwerkingsverbanden waar de gemeente aan deelneemt. De rest van de avond staat in het teken van veiligheidsonderwerpen. Aan de orde komen onder meer de ‘zelfscan brandveiligheid’, de vorming van de nationale politie en de implicaties daarvan voor Krimpen en de pilot met bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s).

Extra raadsvergadering op 26 mei

Locatie: raadhuis om 20.00 uur
Op 26 mei vindt een extra raadsvergadering plaats op verzoek van de fracties van D66, ChristenUnie, Stem van Krimpen en VVD. De fracties hebben verzocht deze vergadering te houden om met het college in gesprek te gaan over de recente ontwikkelingen rondom De Tuyter. Voor de volledige agenda van alle vergaderingen
kunt u kijken op: www.krimpenaandenijssel.nl/Gemeenteraad-vergaderingen.