Verbod op stoken van vuur (ontheffing verleend)

Status: Beschikking
Startdatum: 21-12-2016
Einddatum: 01-02-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester heeft ontheffing verleend voor:

- het verbod tot het stoken van vuur t.b.v. de kerstbomenverbranding op 4 januari 2017 bij de Zwanenkade.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de urgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam.
U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.