Veranderingsvergunning Gebr. Buijs Scheepsbouw B.V.

Status: Beschikking
Startdatum: 19-05-2016
Einddatum: 29-06-2016
Locatie: 2921 LK 11

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel hebben op 6 april 2016 een aanvraag om een veranderingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van de Gebr. Buijs Scheepsbouw B.V. voor de inrichting aan de Stormpolderdijk 11 te Krimpen aan den IJssel.

Het betreft een inrichting voor het vervaardigen, verbouwen en repareren van schepen, scheepssecties, casco’s, constructies en ander drijvend materieel. De verandering betreft het inpandig gritstralen en conserveren van schepen en ander drijvend materieel.

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel hebben het voornemen de gevraagde vergunning te verlenen. Aan de vergunning zullen voorschriften worden verbonden ter bescherming van het milieu.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige stukken van 19 mei 2016 tot en met 29 juni 2016 op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur inzien: bij de gemeente Krimpen aan den IJssel, Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel en bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 in Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21).

Inspraak

Op grond van de artikelen 3:15 en 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht, kan een ieder gedurende de bovengenoemde termijn zijn/haar zienswijze over de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Inlichtingen

De heer A. Frederiks van de DCMR,
telefoon: 010 - 246 84 90.
Projectnummer: 350056 / 98511348.