Veerdam (locatie buitendijks tussen Onder de Linden en IJsseldijk 379) : vergunning aangevraagd

Status: Aanvraag
Startdatum: 21-11-2017
Einddatum: 02-01-2018
Locatie: 2921 BC

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing) hebben ontvangen:

  • Veerdam (locatie buitendijks tussen Onder de Linden en IJsseldijk 379):  het bouwen van een appartementengebouw: 24 appartementen met parkeerkelder

(datum ontvangst:  10 november 2017).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.