Vaststelling verordening Voorzieningenfonds 2015

Status: Algemeen
Startdatum: 18-02-2015
Einddatum: 04-03-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat de raad van Krimpen aan den IJssel in zijn vergadering van 29 januari 2015 heeft besloten tot vaststelling van de verordeningen Voorzieningenfonds Krimpen aan den IJssel 2015. Deze verordening treedt met terugwerkende kracht op 1 januari 2015 in werking. De verordening en het besluit liggen voor een ieder ter inzage bij het Publiekscentrum in het raadhuis. Afschriften van en/of uittreksels uit deze verordening zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.