Vaststelling nadere regel Re-integratie 2015

Status: Algemeen
Startdatum: 18-02-2015
Einddatum: 04-03-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel in zijn vergadering van 10 februari 2015 heeft besloten tot vaststelling van de nadere regel Nadere regels Re-integratieverordening 2015. Deze nadere regel treedt met terugwerkende kracht op 1 januari 2015 in werking. De nadere regel en het besluit liggen voor een ieder ter inzage bij het Publiekscentrum in het raadhuis. Afschriften van en/of uittreksels uit deze nadere regels zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.