Vaststelling fonds en verordening

Status: Algemeen
Startdatum: 17-12-2014
Einddatum: 31-12-2014
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 oktober 2014 heeft besloten tot instelling van het volgende fonds en vaststelling van de volgende verordening:

Fonds en Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten

Het fonds en de verordening treden in werking met ingang van de eerste dag na deze bekendmaking. De verordening en het besluit liggen voor een ieder ter inzage bij het Publiekscentrum in het raadhuis. Afschriften en/of uittreksels uit de verordening zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.