Vaststelling besluit college van B&W

Status: Algemeen
Startdatum: 09-09-2015
Einddatum: 23-09-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Het college van burgemeester en wethouders hebben in de vergadering van 25 augustus 2015 besloten de “Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit inzake uitvoering bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen 2015-2016” vast te stellen.

Dit besluit is terug te vinden op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel www.krimpenaandenijssel.nl/verordeningen