Vaststelling beleidsregels en mandatering gebiedsontzegging (wijkverbod)

Status: Algemeen
Startdatum: 04-12-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat op 26 november 2018 de beleidsregels en mandatering gebiedsontzegging (wijkverbod) zijn vastgesteld. Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.