Vaststelling Verordening Woonruimtebemiddeling

Status: Algemeen
Startdatum: 22-07-2015
Einddatum: 02-09-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel in zijn vergadering van 11 juni 2015 heeft besloten tot vaststelling van de Verordening Woonruimtebemiddeling 2015. In dezelfde vergadering heeft de gemeenteraad besloten om deze verordening per 1 juli 2015 in werking te laten treden.