Vaststelling Verordening Winkeltijden Krimpen aan den IJssel 2018

Status: Beschikking
Startdatum: 24-12-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat de gemeenteraad op 13 december 2018 heeft besloten tot vaststelling van de Verordening Winkeltijden Krimpen aan den IJssel 2018. De verordening treedt in werking op de dag na deze bekendmaking.

De verordening ligt voor een ieder ter inzage bij het Publiekscentrum in het raadhuis (Raadhuisplein 2). Een afschrift van en/of uittreksel uit de verordening is verkrijgbaar tegen betaling van de kosten die daaraan zijn verbonden. De verordening kan ook worden ingezien via het register met verordeningen en reglementen op www.krimpenaandenijssel.nl/verordeningen.