Vaststellen Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsregeling

Status: Beschikking
Startdatum: 06-07-2016
Einddatum: 20-07-2016
Locatie: 2922 AD 2

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel in zijn vergadering van 9 juni 2016 heeft besloten tot vaststelling van de ‘Afvalstoffenverordening gemeente Krimpen aan den IJssel’.
Na het vaststellen van  deze verordening heeft het college van burgemeester en wethouders op 28 juni 2016 de ‘Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening gemeente  Krimpen aan den IJssel’ vastgesteld.
De verordening en de bijbehorende uitvoeringsregeling treden in werking op 7 juli 2016.
Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Afvalstoffenverordening gemeente Krimpen aan den IJssel 2011 ingetrokken.
De verordening en het bijbehorende uitvoeringsbesluit liggen voor een ieder ter inzage bij het Publiekscentrum in het raadhuis. De verordening en de bijbehorende uitvoeringsregeling kunt u ook raadplegen via:  www.krimpenaandenijssel.nl.