Uitwerkingsplan Prinsessenhof blok 4

Status: Algemeen
Startdatum: 20-10-2016
Einddatum: 01-12-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van donderdag 20 oktober 2016, gedurende zes weken het ontwerp uitwerkingsplan ‘Prinsessenhof blok 4’ ter inzage ligt.

Het uitwerkingsgebied ligt in het westelijke deel van Krimpen aan den IJssel en wordt begrensd door de Koningin Julianastraat in het zuiden, de in aanbouw zijnde gebouwen 1 en 2 aan de (zuid)oostzijde, het geplande gebouw 3 aan de noordoostzijde en de toekomstig geplande gebouwen 5 en 6 aan de westkant. Het uitwerkingsplan, dat is gebaseerd op het bestemmingsplan Prinsessenhof, maakt de bouw en het gebruik van het vierde woongebouw in het woningbouwproject Prinsessenpark mogelijk.

Het ontwerp uitwerkingsplan ligt voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

  • - Digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl
    - Digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.krimpenaandenijssel.nl
      onder Wonen, bouwen en verhuizen>Nieuwbouwprojecten>Prinsessenpark;
    - Op papier in het Publiekscentrum in de hal van het raadhuis, Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel.

Indienen van een zienswijze

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze ten aanzien van het ontwerp uitwerkingsplan, bij voorkeur schriftelijk, indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht tijdens openingstijden. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt met  de Afdeling Ruimte via telefoonnummer 14 0180.

Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over de vaststelling van het uitwerkingsplan, waarbij de eventueel ingediende zienswijzen zullen worden betrokken.