Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening

Status: Beschikking
Startdatum: 03-02-2016
Einddatum: 16-03-2016
Locatie: 2922 AD 2

Inspraak volgens Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Inspraakverordening

Op het voornemen is de inspraakprocedure volgens Afdeling 3.4 van de Awb en de Inspraakverordening opengesteld. Voordat de gemeente de regeling vaststelt, horen wij graag uw mening over de regeling. De regeling ligt ook ter inzage in het raadhuis van Krimpen aan den IJssel. Het raadhuis is op maandag van 8.30 tot 20.00 uur geopend. Daarnaast is het raadhuis op dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en op donderdag van 13.00 tot 20.00 uur geopend.. Om de regeling in te zien meldt u zich bij de host in het Publiekscentrum. U kunt uw inspraakreactie indienen gedurende zes weken na deze bekendmaking. Inspraak is alleen mogelijk op de (gewijzigde) locaties waar het huishoudelijk afval niet aan huis wordt ingezameld. De inspraak is niet van toepassing op andere onderwerpen die in de Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening worden geregeld.

Reactie en vragen

Stuur uw reactie en/of vragen schriftelijk met uw naam en adresgegevens aan Gemeente Krimpen aan den IJssel, afdeling Ruimte, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel, onder vermelding van ‘Inspraak Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening’ of per e-mail naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl. Of u belt met het Klant Contact Centrum van gemeente Krimpen aan den IJssel, telefoonnummer 14 0180 en maak uw reactie kenbaar onder vermelding van uw naam en adres.
Wij verzoeken u om zowel in de brief, de e-mail of bij de telefonische melding uw telefoonnummer te vermelden, zodat wij bij vragen ook contact met u kunnen opnemen.