Uitschrijving Basisregistratie Personen

Status: Beschikking
Startdatum: 08-06-2016
Einddatum: 08-06-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Uit onderzoek van de afdeling Publiekscentrum is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.
Naam/voorletters                               Adres                               Postcode

Dankelman, L.R.                                 Praam 9                           2924 TK
Otte, F.                                              Zandrak 91                      2924 BC
Roijers, B.                                          Koopvaart 5                     2922 DK
Sobnath, V.A.                                     Boveneindselaan 34        2924 BA
Slui, Y.                                                Zwaluwhof 76                  2922 GT
Heuvelman, T.                                    Zwaluwhof 50                  2922 GT
Louwe, A.M.                                       Buys Ballotsingel 10         2922 HE

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar de afdeling Publiekscentrum. Deze afdeling is te bereiken via: publiekscentrum@krimpenaandenijssel.nl of via 0180-540655. Wanneer niet wordt gereageerd, zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd. De geplande datum van uitschrijving is 8 juni 2016.