Uitgebreide voorbereidingsprocedure Hollandsche IJsselkering

Status: Beschikking
Startdatum: 21-08-2018
Einddatum: 02-10-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Hollandsche IJsselkering: het realiseren van een aansluiting voor de onderbreking van de brugleuning langs het voetpad aan de zuidzijde ter hoogte van de toren (datum besluit: 13 augustus¬† 2018, datum verzonden: 21 augustus¬† 2018).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een beroepschrift indienen bij de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een beroepschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een beroepschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.