Tijdelijke verkeersmaatregel IJsseldijk

Status: Algemeen
Startdatum: 24-04-2018
Einddatum: 05-06-2018
Locatie: 2922 BN 386

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat er op woensdag 27 april 2018 in het kader van Koningsdag diverse activiteiten bij Café  ’t Anker aan de IJsseldijk 386 te Krimpen aan den IJssel zullen plaatshebben.

Verkeersmaatregel

Voor een goede gang van zaken is besloten tot de volgende verkeersmaatregel op 27 april 2018: afsluiting voor doorgaand verkeer van: het gedeelte van de IJsseldijk, gelegen tussen de Kortlandstoep en het oude gemaal Kortland van 09.00 uur tot 20.00 uur.
Te allen tijde zal er een vrije doorgang van 3,5 meter breed beschikbaar zijn voor de politie, brandweer en ambulancedienst.