Ter inzagelegging proces-verbaal I 4

Status: Algemeen
Startdatum: 12-02-2018
Einddatum: 26-03-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 1 van het Kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, alsmede over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering, alsmede de nummering van de lijsten, voor een ieder ter inzage is gelegd bij afdeling Publiekscentrum, Raadhuisplein 2.