Tennet BV (Omgevingsvergunning)

Status: Beschikking
Startdatum: 10-08-2016
Locatie: 2925 LA 1

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

 • Bedrijf: Tennet BV (380 kV-station + 150 kV-station)
  Locatie: Edisonstraat 1, 2925 LA Krimpen aan den IJssel
  Activiteit: Milieuneutraal wijzigen
  Voor: Het aansluiten van een ondergrondse 150 kV hoogspanningsverbinding t.p.v het      hoogspanningsstation Krimpen
  Aanvraagdatum: 1 juni 2016
  Besluitdatum: 22 juli 2016
  Bekendmaking: 22 juli 2016
  Zaaknummer: 99994274

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken tijdens kantooruren op verzoek inzien bij burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel en de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het het college burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.
De heer B. Romijn van de DCMR,
telefoon: 010 - 246 81 22.