Tekstkar 19 t/m 22 september 2017 bij Nachtegaalstraat: vergunning verleend

Status: Beschikking
Startdatum: 26-09-2017
Einddatum: 07-11-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:
-het plaatsen van een tekstkar van 19 t/m 22 september 2017 bij de Nachtegaalstraat om de fietsgraveeractie onder aandacht te brengen.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.